Renault Symbioz: Visjon om fremtidens mobilitet

En konseptbil som uttrykker Renaults visjon om automatisk, elektrisk og nettilkoblet mobilitet i fremtiden.

RENAULT SYMBIOZ avdekkes på pressekonferansen under bilmessen i Frankfurt 12. september 2017 klokken 9.50. Renault fortsetter sin innovative design!

RENAULT SYMBIOZ er et innovativt konsept som avdekkes under bilmessen i Frankfurt. Med dette viser Renault sin visjon for mobilitet innen 2030. Denne nye konseptbilen spør seg hva kundene forventer i fremtiden når det gjelder mobilitet og livsstil, og hvilke utfordringer miljøet og byene står overfor. Med denne bilen utforsker Renault fremtidens automatiske, elektriske og nettilkoblede mobilitet.

Navnet RENAULT SYMBIOZ skriver seg fra «sumbiōsis», det gammelgreske ordet for «å bo sammen». For Renault vil fremtidsbilen – representert av den nyeste konseptbilen – fungere harmonisk og i permanent samspill med miljøet, veinettet og passasjerenes digitale liv. Bokstaven «Z» i navnet henviser til den elektriske teknologien Z.E. som driver bilen.