Mobilbruk i bil – foreldre blant de verste

Nesten halvparten bruker av og til mobiltelefonen uten handsfree mens de kjører bil. Andelen på landsbasis er markant større blant dem som har barn under 18 år enn dem som ikke har det.

Forskjellen er hele 24 prosentpoeng (63 % mot 39 %), viser undersøkelsen gjennomført av Ipsos for Gjensidige der over 4 000 har svart.

– Vi tror det kan ha med stress og mas i hverdagen, avtaler skal gjøres, barn skal kjøres hit og dit, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. At en gruppe som har stort behov for trygghet på veien med tanke på at det er barn involvert skiller seg ut negativt, er svært betenkelig!

– Foreldre bør gå foran med et godt eksempel, fastslår Rysstad. Han håper bevisstheten knyttet til dette vil øke.

Siden 2005 har 46 mennesker omkommet i ulykker der Statens vegvesens ulykkesgruppe (UAG) mener mobiltelefonen var en medvirkende årsak til at ulykken skjedde. I fjor omkom fem, fire av dem under 30 år, i slike ulykker.

Flere fakta fra undersøkelsen (fylkestall er tilgjengelig ved forespørsel)

  • Å bruke mobil uten handsfree mens de kjører bil gjelder flere unge enn eldre: Blant personer under 30 år svarer 61 % at det hender at de gjør dette, mens andelen er 22 % blant dem over 60 år. Dette gjelder menn (49 %) i større grad enn kvinner (42 %).
  • 1 av 5 synes at det er vanskelig å si fra om sjåføren bruker mobiltelefonen uten handsfree. Det er særlig de yngste som synes dette er vanskelig.
  • Litt færre enn før oppgir at egen bruk av mobiltelefon i bil har ført til farlige situasjoner. 5 % oppgir at den farlige situasjonen har ført til en ulykke eller et uhell.
  • 1 av 5 har som passasjer i bil opplevd at sjåførens bruk av mobiltelefon under kjøring har skapt farlige situasjoner.