Personvernerklæring

1 Innledning

Din tillit er avgjørende for oss. Her skal vi derfor forklare hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hva vi bruker denne informasjonen til, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2 Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk. Dvs. all data som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Sommerseth AS er ansvarlig for at behandlingen hos oss skjer i samsvar med lovens regler.

3 Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å levere så gode tjenester som mulig, samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under finner du en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene, og hvilke opplysninger dette normalt er.

 • Opplysninger du selv oppgir til oss: Når du kjøper varer eller tjenester hos oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon. Ved bilkjøp vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer. Vi lagrer opplysninger om hva du har kjøpt av varer og tjenester.
 • Korrespondanse mellom oss: Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til selgere eller kundemottak, vil vi som oftest lagre dette.
 • Opplysninger vi får gjennom ditt bruk av kjøretøyet: Vi samler noe teknisk informasjon fra bilen din. Oppretter du konto hos bilprodusenten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på slitedeler.
 • Opplysninger fra partnere og annonsører: Vi mottar informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører.
 • Opplysninger fra offentlige registre: Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.
 • Kundeundersøkelser: Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss eller våre importører, og velger å ikke være anonym, tar vi vare på svarene.

5 Hva brukes opplysningene til?

Personopplysningene vi har, bruker vi til å gi deg en best mulig opplevelse som kunde. Dette gjør vi gjennom å følge opp deg og vedlikeholdet av bilen din, samt gi deg relevant informasjon og markedsføring.

Vi har berettiget interesse i å følge opp deg som kunde, og oppfylle vår kontrakt med deg, samt i å levere våre produkter og tjenester, og gi deg relevant informasjon og relevant markedsføring om forhold som gjelder ditt bilhold.

Vi bruker derfor personopplysninger til å:

 • Sikre at nettsiden vår tilpasses det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.
 • Registrere kjøretøy på deg.
 • Administrere kundeforholdet ditt og å yte support. Vi bruker f.eks. opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med den og til å kalle deg inn til verksted.
 • Gi deg produktinformasjon, anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette kan bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
 • Sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester som er relevante for deg, på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.
 • Stille teknisk diagnose på bilen 
  Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse.
 • Yte service dersom du benytter produkt som Volvo OnCall:
  Har du avtalt slik tjeneste vil lokaliseringsdata bli tilgjengeliggjort for  alarmsentraler ved bruk av supporttjenestene våre. Det samme gjelder ved bruk av nødfunksjonen som kan finnes i bilen.
 • For å forbedre og utvikle våre kundeforhold.
  Hvis du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre din opplevelse hos oss. Og ved det også legge tjenestene våre enda bedre til rette for alle kundene våre.

6 Profilering og automatiserte avgjørelser

Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7 Deling av opplysninger

Etter behov deler vi personopplysninger med våre partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden til hhv merkene Volvo, Ford, Mitsubishi og Renault for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold.

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8 Lagringstid

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er lovpålagt å lagre opplysningene.

9 Dine rettigheter

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10 Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11 Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post @sommerseth.net