Velkommen til Sommerseth

Sagaen om Sommerseth

I Millerjordbukta, rett sør for Narvik sentrum, finner du 35 engasjerte medarbeidere som med fagkunnskap og glimt i øyet hjelper deg med alt som gjelder bil, og litt til.

Når vi har drevet med bil gjennom seks tiår og over tre generasjoner, så skjønner du at vi brenner for det vi holder på med. Vi kaller det sagaen om Sommerseth, en eventyrlig reise der det alltid er du som spiller hovedrollen. Hos oss finner du flinke folk som løfter i lag for at Sommerseth stadig skal bli enda bedre for deg.

Historien

Det hele startet på midten av 1950 –tallet, da Gunnar og Lisbeth Sommerseth etablerte bilforretning i Narvik. Sammen bygde de to opp forretningen over de neste 30 årene, fra å være to ansatte til å bli et selskap med 35 ansatte fordelt på bil- og delesalg, verksted og karosseri. Da andre generasjon, ved Bård Sommerseth, overtok driften i 1989 var merkevaren Ford og familien Sommerseth knyttet sterkt sammen. Med Bård i førersetet utvidet Sommerseth AS med Mitsubishi-agentur i 2000 og Volvo i 2002. Våren 2008 bygde vi nytt bilhus i Millerjordbukta og i 2019 overtok og utbedret vi nabobygget. I dag er Sommerseth også forhandler av Renault, BYD og Hongqi, og har et moderne anlegg med stor bruktbilutstilling, verksted, bilpleie, dekklager og kantine i tillegg til nybilutstillingen.

Bedre for deg

Du, og det du er opptatt av, er vårt viktigste fokus.

Menneskene

 • Vi er interessert i og oppmerksomt opptatt av deg. Føl deg velkommen!
 • Vi vil lære, og vi vet at din tilbakemelding gjør oss bedre.
 • Vi gir råd som blir riktig for deg.
 • Du skal ønske å komme tilbake, trygg på at vi tar vare på deg og bilen din.

Effektivitet

 • Vi holder våre avtaler.
 • Du vet når bilen din er ferdig.
 • Vårt velorganiserte verksted gir økt effektivitet – som gir deg en bedre pris.
 • Du innkalles automatisk til EU kontroll og service.

Kompetanse

 • Våre medarbeidere er erfarne fagfolk, som holder seg oppdaterte gjennom kontinuerlig videreutdanning.
 • Vårt utstyr holder høyeste standard.
 • Vi har offentlige sertifiseringer som sikrer miljø og kvalitet.

Kapasitet

 • Vårt anlegg og ansatte har stor kapasitet, og vi hjelper deg direkte.
 • Besøk oss helt til kl. 19.00 fra mandag til torsdag.
 • Vi har åpent på lørdager.

Vårt løfte til deg – kvalitet og miljø

Men, hva betyr dette egentlig for deg?

Det betyr at vi tar ansvar

Vi er kvalifiserte og er innforstått med hvilket ansvar vi som bilforhandler har i møte med både miljø og mennesker.

Det betyr forpliktelse

Vi forplikter oss til å stadig forbedre oss, og til å ha et bevisst forhold til hvordan vi påvirker miljøet.

Det betyr tilpasningsdyktighet

Å være oppdatert, kvalifisert og miljøbevisst er ikke en oppgave som løses én gang, det er en kontinuerlig prosess. Derfor evaluerer vi løpende hvordan vi driver vår virksomhet og hva som skal justeres eller forbedres for å tilpasse oss fremtidens behov og krav.

Det betyr tett oppfølging

Vi har tett dialog, både internt og eksternt, for å sikre viktige tilbakemeldinger som bidrar til at vi kan opprettholde kvalitet i alle ledd, og etterlate minst mulig miljøavtrykk.

Det betyr at vi er til å stole på

Her blir både folk og miljøforhold respektert. Vi følger klare retningslinjer for å ivareta miljøhensyn, etterlever lover og reguleringer og har gode systemer for å sikre kvalitet og læring i alle ledd.

Det betyr at vi er i konstant forandring

Vi jobber stadig med forbedringer. Hvordan jobber vi ute i bilbutikken? Har vi god nok prosess på verkstedet? Blir kunden møtt på riktig måte? Blir bilen effektivt behandlet på verkstedet og opplever kunden at leveransen er bra? Dette er bare noen av spørsmålene vi til stadighet stiller oss selv. Og formålet er alltid at vi skal være bedre for deg.