Vi fikser steinsprang i frontrute gratis

Få skiftet før den sprekker enda mer!

Gratis utbedring ved delkasko/kasko. Må rute skiftes gjelder egenandel i forsikringsavtale.

Vi skifter på alle typer kjøretøy og har originale ruter. Vi ordner skademelding og alt med ditt forsikringsselskap.