Ikke tenk mer på dekk og dekkskift

vi gjør det for deg!

  • Vi lagrer dekkene temperert og sikkert
  • Sjekker lufttrykk, mønsterdybde og holdbarhet
  • Dekkene blir vasket og stelt
  • Og vi legger om dekkene når det er tid for dekkskift

Enkelt  – og bedre for deg.

dekkhotell og dekkskifte