De gode kreftene

Til deg som går «den ekstra mila» til det beste for oss alle, som bidrar litt mer for felleskapet og som skaper et rikere aktivitets-, kultur- og idrettstilbud i regionen – tusen takk!

Sommerseth har gjennom mange år tatt et aktivt samfunnsansvar for å bidra til at din jobb som ildsjel og frivillig blir litt enklere. Det er en glede for oss å få gi tilbake til deg og til lokalsamfunnet. Det skal vi fortsette å gjøre i all fremtid.

Arctic Eagles / Narvik Hockey

Så mye glede, engasjement og opplevelse. Viktig for bolyst og felles identitet blant alle oss som lever her. Vi er stolte sponsorer og blir gjerne med på flyturen.

narvikhockey.no

Russen

Vi er fagfolk på bilsikkerhet. Hva er mer viktig enn å sikre barna våre? Vi bidrar gjerne for å trygge regionens ungdom i russetiden. Derfor gir vi:

Gratis sikkerhetssjekk av russebil

FK Mjølner

Hver uke opplever mange hundre barn og ungdommer mestring, kameratskap og glede i FK Mjølner. Og alle disse har foreldre og foresatte som møtes, blir kjent og jobber sammen rundt disse ungene. FK Mjølner er viktig for fysisk fostring, men ikke minst som sosial arena i byen vår.

fkmjolner.no

Håkvik IL

Skaper positiv aktivitet i nærmiljøet for barn og voksne i Håkvik og er en viktig arena i regionen vår.

hakvikil.wordpress.com

Narvik Wizards

Her er det mange stå-på-mennesker som har jobbet i mange år for å få klubben opp og frem. Vi tar av oss hatten for ildsjelene i denne klubben. Et godt miljø med medlemmer i alle aldre.

narvikwizards.no

LKAB Cup

Hundrevis av glade, fotballspillende barn og ungdom fra fjern og nær. Foreldrene deres som legger igjen store summer i overnatting og handel i Narvik. Et enormt dugnadsløft av foreldrene i FK Mjølner, Håkvik IL og Sportsklubben Hardhaus.

Dette er hva vi klarer når vi løfter sammen. Heia, Lkab Cup!

lkab.no

Narvik danseklubb

Narvik Danseklubb på Facebook

Lions

Utrettelig organisasjon som gir ALLE innsamlede midler til humanitær hjelp, her hjemme eller ute. Det står det respekt av! Det støtter vi gjerne.

lions.no

Ofoten Slekts- og Historielag

For at nye generasjoner skal være stolt av vår historie, må noen fortelle den. Dèt gjør historielaget. Det støtter vi.

ofotslekt.net

Ankenes Skiklubb

En utrettelig gjeng som sørger for at medlemmer i skiklubben og absolutt alle vi andre i regionen har et fantastisk rekreasjonsområde for skigåing på Ankenes. Det kaller vi gode krefter!

ankenes-skiklubb.no

Kjeldebotndagan

kjeldebotndagan.no

Narvik Rideskole

narvikrideskole.no